Zahvala partnerima projekta

Zahvaljujemo prof. dr. sc. Gordani Matijašić i dr. sc. Matiji Gretić (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilišta u Zagrebu), na suradnji u izradi 3D printanih kapsula!

https://apps.unizg.hr/rektorova-nagrada/javno/radovi/866/preuzmi

 

Zahvaljujemo  Filipu Valjku ( Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu). na pomoći i edukaciji u CAD software-u za 3D print.

Primjena aditivne tehnike u razvoju funkcionalnog dječjeg proizvoda | Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu (unizg.hr)

Primjena aditivne tehnike u razvoju proizvoda na bazi biljnih proteina kao zamjene za meso | Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu (unizg.hr)

3D printanje jestivih gelova i inkapsulacija biljnih ekstrakata | Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu (unizg.hr)

Razvoj personaliziranih dodataka primjenom aditivnih tehnika | Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu (unizg.hr)

 

Industrija 4.0 – 3D print na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu (2019- danas )!

FESTIVAL ZNANOSTI 2021 – Industrija 4.0 – utjecaj na kulturu prehrane – YouTube

(6) festival znanosti 2021 – Industrija 4.0 – utjecaj na kulturu prehrane Vol 2 – YouTube

(6) FESTIVAL ZNANOSTI 2021 – Industrija 4.0 – utjecaj na kulturu prehrane VOL3 – YouTube

Rektorova nagrada studentima na projektu Greenvoltex!

Studentice Bojana Brnica, Dunja Crnogorac, Elena Mikolaj, Andreja Poljanec i Kristina Vugrinec zasluženo su dobile nagradu Rektora, za rad pod naslovom “EKSTRAKCIJE BIOAKTIVNIH SPOJEVA IZ MAJČINE DUŠICE I RUŽMARINA SA „ZELENIM OTAPALIMA“ PRIMJENOM VISOKONAPONSKOG PRAŽNJENJA”, kojeg su izradile na projektu Greenvoltex (IP-2016-06-1913)!!

https://apps.unizg.hr/rektorova-nagrada/javno/akademske-godine/2018/nagradeni-radovi

 

ČESTITKE!!!!

dig
dav
dig