GreenVoltEx u medijima

“Znanstveni krugovi” 12/2018.
“Znanstveni krugovi” 12/2018.
“Znanstveni krugovi” 12/2018.
“Znanstveni krugovi” 12/2018.
“Znanstveni krugovi” 12/2018.
“Znanstveni krugovi” 12/2018.
“Znanstveni krugovi” 12/2018.
Slaven Jurić, mag. nutr. “Znanstveni krugovi” 12/2018.
“Festival znanosti” 4/2019
“Festival znanosti” 4/2019
“Festival znanosti” 4/2019
“Festival znanosti” 4/2019
“Festival znanosti” 4/2019
“Festival znanosti” 4/2019

Radni sastanci, kongresi i rad studenata u laboratoriju